วัดสามัคคีธรรม

วัดสามัคคีธรรม ถนนลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310