วัดท่าพระ

วัดท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600

วัดดีดวด

วัดดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600

วัดเจ้ามูล

วัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600