วัดปุรณาวาส

วัดปุรณาวาส คลองมหาสวัสดิ์ ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 10170