วัดมหาบุศย์

วัดมหาบุศย์ ถนนสุขุมวิท 77 ม.12 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

วัดปากบ่อ

วัดปากบ่อ ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

วัดขจรศิริ

วัดขจรศิริ ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช ก.ม.4-5) ม.1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250