วัดสุทธิสะอาด

วัดสุทธิสะอาด ถนนนิมิตรใหม่ ม.4 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดสุขใจ

วัดสุขใจ บ้านสุขใจ ม.6 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดลำกะดาน

วัดลำกะดาน ถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดบ้านกลาง

วัดบ้านกลาง 221 ม.21 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510