วัดหนองใหญ่

วัดหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ ม.1 แขวงสายไหม เขตสายไหม 10220