วัดสีกัน

วัดสีกัน บ้านสีกัน ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 10210