วัดอุดมรังสี

วัดอุดมรังสี ถนนเพชรเกษม ม.7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160

วัดวงษ์ลาภาราม

วัดวงษ์ลาภาราม บ้านหนองค้างพลู ม.6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160

วัดไผ่เลี้ยง

วัดไผ่เลี้ยง บ้านหนองค้างพลู ม.3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160