วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา ถนนประชาอุทิศ ม.4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530

วัดแสนเกษม

วัดแสนเกษม คลองสิบสามสายล่าง ม.8 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 10530

วัดหนองจอก

วัดหนองจอก ถนนบุรีภิรมย์ ม.2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 10530

วัดสามง่าม

วัดสามง่าม คลองลำบ่อยาว ม.8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 10530

วัดลำผักชี

วัดลำผักชี บ้านลำผักชี ม.6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530