วัดอุดมรังสี

วัดอุดมรังสี ถนนเพชรเกษม ม.7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160

วัดหนองแขม

วัดหนองแขม ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ ม.8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 10160

วัดหลักสาม

วัดหลักสาม บ้านหลักสาม ม.2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 10160

วัดวงษ์ลาภาราม

วัดวงษ์ลาภาราม บ้านหนองค้างพลู ม.6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160

วัดศรีนวล

วัดศรีนวล ถนนเอกชัย บางบอน 5 ม.4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 10160

วัดไผ่เลี้ยง

วัดไผ่เลี้ยง บ้านหนองค้างพลู ม.3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160