วัดหลักสี่

วัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ม.3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210