วัดเทพลีลา

วัดเทพลีลา ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240