วัดใหม่ช่องลม

วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310