วัดสุธรรมวดี

วัดสุธรรมวดี บางกระดี่ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดแสมดำ

วัดแสมดำ ถนนแสมดำ ม.3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดสะแกงาม

วัดสะแกงาม ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดบางกระดี่

วัดบางกระดี่ ถนนบางกะดี่ ม.8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดกำแพง

วัดกำแพง ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150