• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดดอนเมือง

วัดดอนเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นราวๆ ปี พ.ศ. 2438 จากการที่พระอาจารย์จ๊ะ (ชาวรามัญ) เดินทางมาด้วยเรือ และจอดพักในคลองเปรมประชากร ชาวบ้านที่พบเห็นจึงพากันนำอาหารมาถวาย และสร้างกุฏิให้ท่านได้พักอาศัย | เดิมที่ดินของวัดเป็นที่ของเศรษฐีชื่อ “เสมียนภู่” โดยท่านได้ยกที่ดินส่วนที่ถูกแบ่ง เพราะรัฐบาลสร้างทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านเพื่อสร้างวัด | เดิมย่านดังกล่าวเรียกว่า “ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีนกเหยี่ยวฝูงใหญ่บินมารวมตัวกัน แต่ภายหลังกองบินทหารบก (กองทัพอากาศ) มาตั้งฐานทัพ จึงได้มีการตั้งชื่อย่านนี้ใหม่ว่า “ดอนเมือง” รวมถึงใช้ชื่อวัดว่า “วัดดอนเมือง” ด้วย

จุดเด่น

พระพุทธสิหิงค์ พระประธานพระอุโบสถ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานและทรงเททองหล่อ | พระอุโบสถแบบจตุรมุข ประตูและหน้าต่างแกะสลักลายกนกเปลวเพลิง | จิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติในพระอุโบสถ | พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแปดเหลี่ยม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-566-2016 / 092-779-5429

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว หากเดินทางจากถนนวิภาวดี-รังสิต (ขาออก) จนถึงช่วงตลาดใหม่ดอนเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกำแพงเพชร 6 และเลี้ยวขวาเข้าถนนเชิดวุฒากาศ จากนั้นตรงไปเรื่อยๆ จะเจอวัดอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมือง | รถโดยสารประจำทาง สาย 29 59 95 187 510 538 554 555 | รถไฟไทย สามารถขึ้นรถไฟย่านชานเมืองมาลงที่สถานีดอนเมืองซึ่งอยู่ใกล้ ๆ วัดได้

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร โอชารส (พิกัด ถนนเชิดวุฒากาศ) | ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา สูตรดั้งเดิม (คุณเปิ้ล) (พิกัด ถนนสรงประภา) | ร้านกาแฟ Ruankaew Café at Donmuang (พิกัด ถนนเชิดวุฒากาศ)