• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดด่าน

วัดด่าน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ปรากฏปีที่สร้าง แต่จากหลักฐานของกองพระสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในช่วงกรุงศรีอยุธยา | พระอุโบสถของวัดมีหลักฐานยืนยันการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง โดยในปัจจุบันพระอุโบสถ (ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วิหาร”) มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบภาคกลาง เครื่องบนทั้งหมดสร้างขึ้นจากไม้ | พระอุโบสถของวัดด่านอยู่ต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงน้ำขึ้นน้ำจึงมักท่วมรอบพระอุโบสถ ผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ช่วยกันยกฐานพระอุโบสถขึ้นใหม่ โดยทำกำแพงรอบพระอุโบสถ แล้วปล่อยน้ำเข้าไปเป็นสระรอบ ๆ

จุดเด่น

หลวงพ่อโต พระประธานพระอุโบสถ ปางมารวิชัย อายุประมาณ 212 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้มีการถอดแบบหล่อทองเหลืองหุ้มเอาไว้เพื่อรักษาศิลปวัตถุ | สระน้ำรอบพระอุโบสถ เกิดจากการยกฐานพระอุโบสถใหม่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเวลาน้ำขึ้น | วิหารหลวงพ่อโต ผนังทั้ง 4 ด้านเปิดโล่ง ประดับด้วยระฆังที่จารึกคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่ตั้ง

เลขที่ 872 ถนนพระราม 3 ซอย 34 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-682-7426

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดด่าน

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางมาตามถนนพระราม 3 จนถึงพระราม 3 ซอย 34 เลี้ยวเข้าไปในซอยจะเจอวัดอยู่ด้านใน | รถโดยสารประจำทาง สาย 89 205 และรถด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีวัดด่าน (*แนะนำ) | เรือด่วน ท่าน้ำ-สาธุประดิษฐ์

สถานที่ท่องเที่ยว

จุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา | สะพานภูมิพล 1 | ย่านการค้า Green Republic | ย่านการค้า INT intersect | ศูนย์การค้า S.V. Mall | ตลาดบางโพงพาง | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ สูตรแม่ทองย้อย (พิกัด ถนนพระราม 3 ซอย 34) | ร้านอาหาร กวยจั๊บน้ำใส เจ้าเก่า เจ๊อ้วนคลองเตย (พิกัด ถนนพระราม 3) | ร้านอาหาร อีสานเดิม พระราม 3 (พิกัด ถนนพระราม 3) | ร้านอาหาร อร่อยแตกซิก (พิกัด ข้าง ๆ ตึก S.V. Mall) | ร้านอาหาร ปังเส้น (พิกัด ตึก S.V. Mall) | ร้านอาหาร Su Ra Kan (พิกัด ตึก S.V. Tower) | ร้านอาหาร Hainan Chicken (พิกัด ตึก S.V. City) | ร้านอาหาร บัวริมแม่น้ำ (พิกัด ตึก S.V. City) | ร้านกาแฟ ฯลฯ (พิกัด ถนนพระราม 3)