• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดตรีทศเทพ

วัดตรีทศเทพเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ชื่อของวัดมีความหมายว่า "วัดของเทพผู้ชาย 3 องค์" | พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ทรงบริจาคทรัพย์ และกำหนดเขตสำหรับสร้างวัด | พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ทรงรับทำการก่อสร้างวัด ขุดคูวัด สร้างกุฏิ ศาลา โรงฉัน ฯลฯ | พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงรับช่วงต่อ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงครามเป็นผู้อำนวยการสร้างวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2410

จุดเด่น

พระพุทธนวราชบพิตร พระประธานประอุโบสถ ปางมารวิชัย | พระอุโบสถยอดเจดีย์ระฆังคว่ำปิดทองทั้งหลัง ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อน | จิตรกรรมฝาผนังฝีมือ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต

จำนวนศาลา

12 ศาลา

ที่ตั้ง

ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-282-0432

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดตรีทศเทพ

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว หากเดินทางมาจากถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าสู่ถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนครราชสีมาและเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปไตย จะเห็นวัดอยู่ด้านซ้ายมือ แต่หากเดินทางมาจากถนนวิสุทธิกษัตริย์ ให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกวิสุทธิกษัตริย์เข้าถนนประชาธิปไตย จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ | รถโดยสารประจำทาง สาย 12 49 56 (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย | อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ | ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม | พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ | พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย | ห้องศิลป์สหภาพ | เวทีมวยราชดำเนิน

ร้านอาหารแนะนำ

ภัตตาคาร พูลสิน (พิกัด แยกวิสุทธิกษัตริย์) | ร้านอาหาร ครัวจัดจ้าน (พิกัด ถนนประชาธิปไตย) | ร้านอาหาร Kitty Cat Café (พิกัด ถนนประชาธิปไตย) | ร้านกาแฟ เฮี้ยะไถ่กี่ (พิกัด แยกวิสุทธิกษัตริย์) | ร้านกาแฟ Vespa Café (พิกัด ถนนประชาธิปไตย)