• พวงหรีดดอกไม้สด
 • พวงหรีดพัดลม
 • พวงหรีดกระดาษ
 • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
 • ราคา 1500 – 2500 บาท
 • ราคา 2500 – 3500 บาท
 • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
 • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
 • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
 • พัดลมอุตสาหกรรม

รายละเอียด วัดธาตุทอง

วัดธาตุทองแต่เดิมแบ่งออกเป็น 2 วัด ได้แก่ “วัดหน้าพระธาตุ” และ “วัดทองล่าง” ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านพระโขนง ใน ปี พ.ศ. 2480 ที่ดินบริเวณดังกล่าวถูกเวนคืนโดยรัฐบาล เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ ทางคณะสงฆ์จึงได้มีมติเลือกที่ดินผืนใหม่เพื่อสร้างวัด โดยย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุจากวัดทั้งสองมารวมเข้าเป็นวัดเดียว และตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดธาตุทอง” ใน ปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับวัดไว้ในพระอุปถัมภ์ และประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัด ในปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดธาตุทองขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

จุดเด่น

 • พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 • พระสัพพัญญู พระประธานพระอุโบสถ ปางมารวิชัย
 • พระพุทธชินินทร
 • หลวงพ่อพระพุทธอภิบาลปวงชน
 • พระพุทธมนต์ปรีชา สุโขทัย (พระประธานหอประชุม)
 • พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง
 • พระพุทธชินราชจำลอง

จำนวนศาลา

 • 44 ศาลา

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร. 02-391-9616 / 02-741-4631-2

โรงเรียนในสังกัด

 • โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การเดินทาง

 • รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนสุขุมวิทจนถึงซอยสุขุมวิท 63 วัดจะอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้กับโรงพยาบาลสุขุมวิท
 • รถโดยสารประจำทาง สาย 2 23 25 38 40 48 71 72 98 501 508 511 513
 • รถไฟฟ้า ลง BTS สถานีเอกมัย (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ห้างสรรพสินค้า Gateway เอกมัย
 • โรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขาสุขุมวิท
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท

ร้านอาหารแนะนำ

 • ร้านอาหาร Kuroda Restaurant (พิกัด ซอยสุขุมวิท 63)
 • ร้านอาหาร Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet (พิกัด Gateway เอกมัย)
 • ร้านอาหาร Teddy’s Bigger Burgers (พิกัด Gateway เอกมัย)
 • ร้านกาแฟ The Coffee Club (พิกัด Major Cineplex สาขาสุขุมวิท)