• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รายละเอียด วัดธาตุทอง

วัดธาตุทองแต่เดิมแบ่งออกเป็น 2 วัด ได้แก่ “วัดหน้าพระธาตุ” และ “วัดทองล่าง” ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านพระโขนง | พ.ศ. 2480 ที่ดินบริเวณดังกล่าวถูกเวนคืนโดยรัฐบาล เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ ทางคณะสงฆ์จึงได้มีมติเลือกที่ดินผืนใหม่เพื่อสร้างวัด โดยย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุจากวัดทั้งสองมารวมเข้าเป็นวัดเดียว และตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดธาตุทอง” | พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับวัดไว้ในพระอุปถัมภ์ และประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัด | พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดธาตุทองขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

จุดเด่น

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ | พระสัพพัญญู พระประธานพระอุโบสถ ปางมารวิชัย | พระพุทธชินินทร | หลวงพ่อพระพุทธอภิบาลปวงชน | พระพุทธมนต์ปรีชา สุโขทัย (พระประธานหอประชุม) | พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง | พระพุทธชินราชจำลอง

จำนวนศาลา

44 ศาลา

ที่ตั้ง

เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-391-9616 / 02-741-4631-2

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนสุขุมวิทจนถึงซอยสุขุมวิท 63 วัดจะอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้กับโรงพยาบาลสุขุมวิท | รถโดยสารประจำทาง สาย 2 23 25 38 40 48 71 72 98 501 508 511 513 | รถไฟฟ้า ลง BTS สถานีเอกมัย (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

รถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย | ห้างสรรพสินค้า Gateway เอกมัย | โรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขาสุขุมวิท | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) | โรงพยาบาลสุขุมวิท

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร Kuroda Restaurant (พิกัด ซอยสุขุมวิท 63) | ร้านอาหาร Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet (พิกัด Gateway เอกมัย) | ร้านอาหาร Teddy’s Bigger Burgers (พิกัด Gateway เอกมัย) | ร้านกาแฟ The Coffee Club (พิกัด Major Cineplex สาขาสุขุมวิท)