• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดพระศรีมหาธาตุ

วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย | ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาสร้างวัดอยู่นั้น รัฐบาลไทยได้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอินเดีย และได้รับพระบรมสารีริกธาตุ กิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ (จำนวน 5 กิ่ง) และดินจากสังเวชนียสถาน (จำนวน 4 แห่ง : สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน) จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล

จุดเด่น

พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและมีช่องบรรจุอัฐิผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง จำนวน 112 ช่อง | พระศรีสัมพุทธมุนี พระประธานพระอุโบสถ ปางมารวิชัย | พระอุโบสถแบบจตุรมุข มีวิหารคดล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง | จิตรกรรมฝาผนังรูปจำลองปูชนียสถานในประเทศไทย | เกาะกลม สถานที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์

จำนวนศาลา

21 ศาลา แบ่งเป็นฝั่งวัด 4 ศาลา และฝั่งทหารอากาศ (ทอ.) 17 ศาลา

ที่ตั้ง

ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-521-0311, 02-972-9473

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากแยกเกษตรไปตามถนนพหลโยธินขาออก วัดจะอยู่ฝั่งขวามือ ก่อนถึงวงเวียนหลักสี่เล็กน้อย | รถโดยสารประจำทาง สาย 26 29ก 34 39 51 59 95 107 114 126 129 185 188 503 513 522 524 543 (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ - วงเวียนหลักสี่ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | มหาวิทยาลัยเกริก | ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล รามอินทรา | กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 | พิพิธภัณฑ์ 100 ปี การฝึกหัดครู

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร บ้านบางเขน (พิกัด ถนนพหลโยธิน) | ร้านอาหาร คุณป้าชาบู (พิกัด ถนนพหลโยธิน) | ร้านอาหาร ไทยอีสานโภชนา (พิกัด ถนนรามอินทรา) | ร้านอาหาร ข้าวต้มขาไก่ (พิกัด ถนนรามอินทรา) | ร้านอาหาร ทิพยวรรณ อาหารเวียดนาม | ร้านกาแฟ เพลินคาเฟ่ (พิกัด ถนนพหลโยธิน)