• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สร้างขึ้นประมาณช่วงปีพ.ศ. 2300 โดยชื่อเดิมคือ วัดบางชาวเหนือ เพราะว่าบริเวณนั้นมีชาวเหนือมารวมกลุ่มอาศัยอยู่ และร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น ก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งในปีพ.ศ. 2494 เนื่องจากวัดมีความทรุดโทรมมาก ซึ่งชื่อวัดในปัจจุบันมาจากชื่อของ คุณหญิงปรางค์ปราโมทย์และพระยาเจริญราชไมตรีที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้น เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทั้งสองคน โดยปัจจุบันมีเจ้าอาวาสคือ พระมหาประทีป ปทีโป

จุดเด่น

วิหารประดิษฐานหลวงพ่อขาว, หลวงพ่อใหญ่ในพระอุโบสถ

ที่ตั้ง

87 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำนนท์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-446-2377 Facebook: https://www.facebook.com/วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์-215710646523290

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

การเดินทาง

เดินทางโดยรถสองแถว 10, รถสองแถว 1003บก, รถสองแถว 1003บบท เดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายฉลองรัชธรรม MRT PURPLE LINE

สถานที่ท่องเที่ยว

-

สถานที่ใกล้เคียง

สถานีตำรวจภูธรตำบลบางศรีเมือง