• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ต้องการให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนสมัยอยุธยา | วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) โดยเป็นวัดที่มีเสมา 2 ชั้น ได้แก่ มหาสีมา และขัณฑสีมา | ชื่อวัดมกุฏกษัตริยารามตั้งตามพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังสิ้นรัชกาล

จุดเด่น

พระวิหารและพระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฎ (ตราประจำรัชกาลที่ 4) ที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตู | จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัครสาวก 11 พระองค์, อัครสาวิกา 8 องค์, การบำเพ็ญกรรมฐาน, สิ่งพึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัย และการธุดงควัตร | พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ซุ้มด้านทิศใต้ประดิษฐานพระรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายี) พระสังฆราชองค์ที่ 16 ของประเทศไทย

จำนวนศาลา

12 ศาลา

ที่ตั้ง

ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-281-2089

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวเข้าถนนราชดำเนินนอกจนถึงแยกมัฆวานรังสรรค์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเกษม และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนประชาธิปไตย วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ | รถโดยสารประจำทาง สาย 12 53 503 (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

ทำเนียบรัฐบาล | กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | พระตำหนักจิตรลดา | วังปารุสกวัน | สะพานมัฆวานรังสรรค์ | พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ | พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย | เวทีมวยราชดำเนิน

ร้านอาหารแนะนำ

ภัตตาคาร พูลสิน (พิกัด แยกวิสุทธิกษัตริย์) | ร้านอาหาร ครัวมงกุฎ (พิกัด ถนนกรุงเกษม) | ร้านอาหาร ไก่ทอดมงกุฎ (พิกัด ถนนประชาธิปไตย) | ร้านอาหาร ส้มตำยกครก (พิกัด ถนนประชาธิปไตย) | ร้านอาหาร ครัวจัดจ้าน (พิกัด ถนนประชาธิปไตย) | ร้านอาหาร Kitty Cat Café (พิกัด ถนนประชาธิปไตย) | ร้านกาแฟ เฮี้ยะไถ่กี่ (พิกัด แยกวิสุทธิกษัตริย์)