• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดศรีเรืองบุญ

วัดศรีเรืองบุญ หรือชื่อเดิมคือวัดใหม่สร้างขึ้นในยุคเดียวกับวัดศรีประวัติ เป็นวัดราษฏร์มหานิกาย โดยภายหลังมีการบูรณะวัดใหม่โดยคุณตาศรี และคุณยายเรือง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดศรีเรืองบุญ เพื่อให้เกียรติทั้ง 2 คน ตามด้วยบุญซึ่งเป็นชื่อของเจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าอาวาสวัดคือ พระมหาสราวุฒิ อายุวฑ.ฌโก

จุดเด่น

วิหารหลวงพ่อกลางสวน, อุโบสถวัด ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลอง, วิหารหลวงปู่เลี่ยม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ที่ตั้ง

ซ.อัจฉริยะประสิทธิ์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 084-324-1976 Facebook: https://www.facebook.com/watsrirungboon

การเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทางสาย 127, 127 (ปอ.) (AC), 134 (ปอ.) (AC), 177 (ปอ.) (AC), 388 และ 516 (ปอ.) (AC) | ขับรถมาทางสะพานพระราม 5 ลงสะพานแล้วขับตามเส้นทางถนนนครอินทร์จนมาถึงถนนกาญจนาภิเษก ก่อนจะชิดซ้าย และขับตรงไปเรื่อย ๆ จะพบตัววัดอยู่ทางด้านซ้ายติดถนนกาญจนาภิเษก

สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิม, ศาลเทพเจ้า 18 อรหันต์ หรือศาลเจ้าอาก๋ง, สวนเกษตรลัดดาวัลย์ ท่องเที่ยวปลายบาง

สถานที่ใกล้เคียง

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ ประชานิยม), โรงเรียนวัดศรีประวัติ (ประชานิยม), โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา, สถานีอนามัยปลายบาง, สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปลายบาง