• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดสุทธิวราราม

วัดสุทธิวราราม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยธนบุรี โดยแต่เดิมที่ดินในย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพระยานครศรีธรรมราช (หนู) ที่ถูกกวาดต้อนมาหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช พระยานครศรีธรรมราชได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งถวายเป็นที่สร้างวัด ต่อมาพระยานครศรีธรรมราชได้กลับไปครองเมืองนครศรีธรรมราช ชาวลาวเวียงจึงได้เข้ามาอยู่อาศัยในย่านดังกล่าว และเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดลาว” แต่ประมาณ 100 ปีต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ทำให้ผู้คนย้ายออกไปจนหมด | พ.ศ. 2424 ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภริยาเจ้าพระยาสงขลา (เม่น ณ สงขลา) ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างวัดขึ้นใหม่ ซึ่งก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด และพระราชทานนามว่า “วัดสุทธิวราวราม” ตามชื่อของท่านผู้หญิง | เมื่อวัดเริ่มทรุดโทรมลงอีกครั้ง ท่านปั้น (ปั้น ณ สงขลา วัชราภัย) บุตรีของเจ้าพระยาสงขลาและท่านผู้หญิงสุทธิ์ ก็ได้กลับมาปฏิสังขรณ์วัดใหม่ และรับเป็นมรรคทายิกาวัดสืบต่อไปชั่วรุ่นลูกหลาน ส่งผลให้วัดสุทธิวราราม กลายเป็นวัดประจำตระกูล ณ สงขลา

จุดเด่น

พระพุทธสุทธิมงคลชัย พระประธานพระอุโบสถ ปางมารวิชัย | พระอุโบสถจตุรมุข 2 ชั้น ฝาผนังด้านในและด้านนอกบุด้วยหินอ่อน | ศาลาอโศกมหาราช - ศาลานวมินทรมหาราช | เจดีย์ทรงลังกา (สร้างครอบเจดีย์องค์เก่า) ศิลปะไทยประยุกต์ | พระพุทธบาทจำลอง ขนาด 1 เมตร

จำนวนศาลา

3 ศาลา

ที่ตั้ง

เลขที่ 1753 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-675-0130

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนสาทรใต้ เลี้ยวเข้าถนนเจริญกรุง วัดจะอยู่ทางซ้ายมือช่วงซอยเจริญกรุง 65 | รถโดยสารประจำทาง สาย 1 15 17 35 75 163 504 (*แนะนำ) | รถไฟฟ้า ลง BTS สถานีสะพานตากสิน (เดินประมาณ 900 เมตร / ต่อรถโดยสารประจำทางประมาณ 2 ป้าย) | เรือด่วนเจ้าพระยา ลงเรือที่ท่าเรือสาทร (เดินประมาณ 900 เมตร / ต่อรถโดยสารประจำทางประมาณ 2 ป้าย)

สถานที่ท่องเที่ยว

รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน | เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือสาทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) | ห้างสรรพสินค้า Robinson Department Store สาขาบางรัก | ศาลแพ่ง - ศาลอาญากรุงเทพใต้ | ตลาดแสงจันทร์

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร ข้าวมันไก่วัดสุทธิ (พิกัด ซอยเจริญกรุง 67) | ร้านอาหาร กวยจั๊บแม่แดง (พิกัด ซอยเจริญกรุง 65) | ร้านอาหาร ริมน้ำหมูกระทะ บางรัก (พิกัด ซอยเจริญกรุง 60) | ร้านของหวาน แจ่มใส เบเกอรี่ (พิกัด ซอยเจริญกรุง 65) | ร้านกาแฟ เด็กวัด คอฟฟี่ (พิกัด ซอยเจริญกรุง 65)