• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดสุนทรธรรมิการาม

วัดสุนทรธรรมิการาม หรือชื่อเดิมคือวัดหัวคู สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 โดยที่มาของชื่อวัดมาจากการที่วัดตั้งอยู่ระหว่างสี่แยกคลองบางค้อ คลองหัวคูนอก คลองบางนา และคลองหัวคูใน วัดแห่งนี้เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่ 9 ก.ค. พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสคือ พระมหาอุธร ฐานิสฺสโร

จุดเด่น

หลวงพ่อนนท์ที่ชาวนนทบุรีให้การนับถือ และมักจะเข้ามากราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล ขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และการบิณฑบาตโดยใช้เรือของพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด

ที่ตั้ง

เลขที่ 50 หมู่ 4 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 0-2903-9985

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โรงเรียน วัดสุนทรธรรมิการาม

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้โดยรถประจำทางสาย 127, 127 (ปอ.) (AC), 177 (ปอ.) (AC), 388 และ 516 (ปอ.) (AC)

สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ต.ปลายบาง

สถานที่ใกล้เคียง

สถานีอนามัยวัดสุนทรธรรมิการาม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคูเวียง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสุนทรธรรมมิการาม, สถานีตำรวจภูธรตำบลปลายบาง, เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์, และโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านก๋วยเตี๋ยววัดสุนทร, ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องลอง หน้าเอื้อ, ครัวคุณนก, ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด ณ อยุธยา ป้ามวย และร้านปล้ำแรงแป้งรัม