• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดเครือวัลย์

วัดเครือวัลย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ไม่มีหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์) ผู้ควบคุมการสร้างวัดได้ถึงแก่อสัญกรรมลง เจ้าจอมเครือวัลย์ (เจ้าจอมในรัชกาลที่ 3) ธิดาของเจ้าพระยาอภัยภูธรจึงได้รับช่วงต่อ ผู้คนจึงได้นำชื่อของเจ้าจอมมาใช้เป็นชื่อวัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน | วัดเครือวัลย์เป็นที่ตั้งของฌาปนสถานกองทัพเรือ ทำการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ทั้งสมาชิกกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป | วัดเครือวัลย์มีความสำคัญในฐานะแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเภทจิตรกรรมฝาผนัง

จุดเด่น

พระอุโบสถของวัด หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นลายดอกไม้ ลงรักปิดทอง บานประตูด้านนอกสลักรูปต้นไม้ ดอกไม้ และนก ลงรักปิดทองเช่นเดียวกัน โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้พระอุโบสถแห่งนี้เป็นโบราณสถาน | พระประธานพระอุโบสถ ปางห้ามญาติ มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ยืนอยู่ด้านขวาและซ้าย | ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ เป็นภาพชาดกเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ และพระมหากษัตริย์-ราชวงศ์ไทย ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของวัด

ที่ตั้ง

เลขที่ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-465-3565

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนราชดำเนินจนข้ามสะพานปิ่นเกล้า ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเพื่อไปข้ามสะพานอรุณอัมรินทร์ ขับตรงไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราชและตรงข้ามสี่แยกไปจะพบวัดอยู่ทางซ้ายมือ | รถโดยสารประจำทาง สาย 57 (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

พระราชวังเดิม | ตลาดวังหลัง | หอประชุมกองทัพเรือ | โรงพยาบาลทหารเรือ | ท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา