• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดเสมียนนารี

วัดเสมียนนารี หรือ วัดแคราย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2400 โดยผู้ที่ริเริ่มสร้างวัดคือ ท่านเสมียนขำ สตรีชาววัง ตำแหน่งเสมียนพระคลังข้างที่ และธิดาของท่าน คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่เช่นเดียวกัน | วัดเสมียนนารีมีการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2531 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ยกให้วัดเสมียนนารีเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร

จุดเด่น

พระอุโบสถหลังใหม่ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พระนามว่า “พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี” | พระอุโบสถหลังเก่า ประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ เช่น หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ หลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงพ่อสังกัจจายน์ | จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ | ศาลาการเปรียญลักษณะทรงไทย | กุฏิทรงไทย 3 ชั้น | ศาลาพุทธนิมิต ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 18 องค์ | ศาลาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

จำนวนศาลา

11 ศาลา

ที่ตั้ง

เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-954-4832

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดเสมียนนารี

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนวิภาวดีฝั่งขาออก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลสงเคราะห์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชร 6 วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ | รถโดยสารประจำทาง สาย 29 52 134 187 191 510 523 538 555 (ป้ายรถประจำทางจะอยู่ฝั่งถนนวิภาวดี-รังสิต เมื่อลงรถประจำทางต้องเดินเข้ามาทางถนนเทศบาลสงเคราะห์ ประมาณ 280 เมตร)

สถานที่ท่องเที่ยว

ตลาด บอง มาร์เช่ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) | ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ | สวนป่าประชานิเวศน์ | โรงพยาบาลวิภาวดี | เรือนจำกลางคลองเปรม | สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา (พิกัด ถนนเทศบาลสงเคราะห์) | ร้านอาหาร อ้วนบะกุ๊ดเต๋ (พิกัด ถนนเทศบาลสงเคราะห์) | ร้านอาหาร ม้าไม้ ตู้กับข้าว (พิกัด ถนนเทศบาลสงเคราะห์) | ร้านอาหารญี่ปุ่น Shin Kei Raku (พิกัด ถนนเทศบาลสงเคราะห์) | ร้านอาหาร บ้านจิตประภัสสร (พิกัด ถนนประชานิเวศน์ 1) | ร้านอาหาร Salada Organic Kitchen (พิกัด ตลาด บอง มาร์เช่) | ร้านกาแฟ จิบกาแฟ (พิกัด ตลาด บอง มาร์เช่) | ร้านกาแฟ Café Au Lac (พิกัด ตลาด บอง มาร์เช่)