• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดโสมนัสวิหาร

วัดโสมนัสวิหาร หรือ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อทรงอุทิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (พระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลที่ 4) | สอดคล้องกับพระราชดำริที่โปรดให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม และให้มีวัดตั้งเรียงรายอยู่ริมคลอง | วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นเคียงคู่กับวัดมกุฏกษัตริยาราม (เขตพระนคร) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน | ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของฌาปนสถานกองทัพบก

จุดเด่น

พระอุโบสถ หน้าบันผสมผสานศิลปะจีน บานหน้าต่างเขียนลายรดน้ำเกี่ยวกับรัตนะแห่งจักรพรรดิทั้ง 7 ประการ และลายสิ่งมีชีวิต 10 ชนิดที่ห้ามพระภิกษุฉัน | พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระประธานพระวิหาร | พระพุทธสิริ พระประธานพระอุโบสถ | พระนิรันตราย | พระโพธิ์ศรีนาค | พระพุทธสิหิงค์จำลอง | พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี | พระวิหารคด ภายในมีพระพุทธรูปยืนโบราณ | จิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง อิเหนา | พระมหาเจดีย์แบบลังกา สีทองอร่าม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ | เจดีย์มอญซึ่งมีลักษณะสวยงามเหมือนปรินิพพานสถูปในประเทศอินเดีย

จำนวนศาลา

25 ศาลา (ใช้สวดพระอภิธรรมเพียง 10 ศาล)

ที่ตั้ง

เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-281-7944

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดโสมนัส

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวเข้าถนนราชดำเนินนอกจนถึงแยกมัฆวานรังสรรค์ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงเกษม ตรงมาเล็กน้อยจะพบวัดจะอยู่ทางด้านขวามือ | รถโดยสารประจำทาง สาย 3 5 9 10 15 47 48 53 70 201 (*แนะนำ)

สถานที่ท่องเที่ยว

ทำเนียบรัฐบาล | กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | พระตำหนักจิตรลดา | วังปารุสกวัน | สะพานมัฆวานรังสรรค์ | พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ | พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย | เวทีมวยราชดำเนิน

ร้านอาหารแนะนำ

ร้านอาหาร ลิขิต ไก่ย่าง (พิกัด ถนนราชดำเนินนอก) | ร้านอาหาร ผลเจริญ ไก่ย่าง (พิกัด ถนนราชดำเนินนอก) | ร้านอาหาร ส.โภชนา (พิกัด ถนนราชดำเนินนอก) | ร้านอาหาร ศรีสมร ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (พิกัด ถนนนครสวรรค์) | ร้านกาแฟ Chill Ve’r Coffee (พิกัด ถนนราชดำเนินนอก)