• พวงหรีดดอกไม้สด
  • พวงหรีดพัดลม
  • พวงหรีดกระดาษ
  • ราคาไม่เกิน 1500 บาท
  • ราคา 1500 – 2500 บาท
  • ราคา 2500 – 3500 บาท
  • ราคา 3500 บาท ขึ้นไป
  • พัดลมขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมขนาด 18 นิ้ว
  • พัดลมอุตสาหกรรม

รวมทุกข้อมูลของ วัดไผ่เหลือง

วัดไผ่เหลืองถือว่าเป็นวัดที่หาประวัติได้ยากมาก เนื่องจากรกร้างมานานกว่า 200 ปี และไม่ปรากฏประวัติก่อนหน้าเลย มีแค่กองอิฐศิลาแดงขนาดใหญ่อยู่เท่านั้น จนกระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 พระปลัดอดุลย์ (สิงห์) ฐิตสจฺโจ ศิษยานุศิษย์และญาติโยมจากตำบลบางม่วงพายเรือมาพบวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นหลายฝ่ายก็ร่วมกันหารือเพื่อรื้อฟื้นวัดขึ้นมาอีกครั้ง โดยขอตั้งวัดใหม่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

จุดเด่น

หลวงพ่อแสนล้าน พระประธานในอุโบสถ, ศาลาเอนกประสงค์, ศาลาปฏิบัติธรรม, ศาลาเทพกาญจนา

ที่ตั้ง

ถนนวัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-921-1979 Facebook: https://www.facebook.com/วัดไผ่เหลือง-ตำบลบางรักพัฒนา-1514700025486259

การเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทางสาย 1232, 134, 134 (ปอ.) (AC), 177, 388, 69 (ปอ.) (AC), 528 หรือรถสองแถว 1024ข เดินทางโดยรถไฟใต้ดินสายฉลองรัชธรรม MRT PURPLE LINE

สถานที่ท่องเที่ยว

-

สถานที่ใกล้เคียง

ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคม วัดไผ่เหลือง